หนังสือแนะนำ

500 ล้านปีของความรัก 02


ชื่อหนังสือ : 500 ล้านปีของความรัก 02
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 570 ชพ ก02 60 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 570 ชพ ก02 60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม

Grammar ไม่น่าเบื่อ /|cพจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์


ชื่อหนังสือ : Grammar ไม่น่าเบื่อ /|cพจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์
ผู้แต่ง : พจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์
สำนักพิมพ์ : พราว
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : พิมพ์ครั้งที่ 16/2558
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786169070122
เลขเรียกหนังสือ : 425 พ125ก 2554
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส0776
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 425 พ125ก 2554 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม

คนเก่ง พูดต่าง


ชื่อหนังสือ : คนเก่ง พูดต่าง
ผู้แต่ง : คิมยังโฮ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 6/2561
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161819095
เลขเรียกหนังสือ : 155.25 ค6ค2 2561
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1693
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 155.25 ค6ค2 2561 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

ผู้หญิงรู้ไว้ ผู้ชายห้ามอ่าน


ชื่อหนังสือ : ผู้หญิงรู้ไว้ ผู้ชายห้ามอ่าน
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : ไอดีซี
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 340 ทวช 60 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 340 ทวช 60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม

พูด น้อย ได้ มาก = Talk less get more / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล


ชื่อหนังสือ : พูด น้อย ได้ มาก = Talk less get more / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
ผู้แต่ง : เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
สำนักพิมพ์ : บริษัท ทัช พับลิเคชั่นส จำกัด
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2559
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786163652133
เลขเรียกหนังสือ : 808.51 ฌ596พ
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 808.51 ฌ596พ @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

เพิ่มพลังการจดและจำของสมอง magic mind map


ชื่อหนังสือ : เพิ่มพลังการจดและจำของสมอง magic mind map
ผู้แต่ง : ธราเทพ แสงทับทิม
สำนักพิมพ์ : พราว โพเอท
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 2/2557
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786167708180
เลขเรียกหนังสือ : 153.4 ธ172พ C.2
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1405
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 153.4 ธ172พ C.2 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

ไม่เอาน่ะอย่าคิดมาก


ชื่อหนังสือ : ไม่เอาน่ะอย่าคิดมาก
ผู้แต่ง : คิดมาก
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 9/2561
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161807702
เลขเรียกหนังสือ : 089.95911 ค6ม9
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1698
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 089.95911 ค6ม9 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

รู้ใจแมว / อิโต มิทสึเอะ, วาตานาเบะ เซโกะ ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล


ชื่อหนังสือ : รู้ใจแมว / อิโต มิทสึเอะ, วาตานาเบะ เซโกะ ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล
ผู้แต่ง : อิโต มิทสึเอะ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ่นติ้งแอนด์พับบิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 1/2558
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161804107
เลขเรียกหนังสือ : 636.8 ม348ร
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1250
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 636.8 ม348ร @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม