หนังสือแนะนำ

Genius ทางอารมณ์ / แครธริน ทางพัฒนะโยธิน


ชื่อหนังสือ : Genius ทางอารมณ์ / แครธริน ทางพัฒนะโยธิน
ผู้แต่ง : แครธริน ทางพัฒนะโยธิน
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 3/2559
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786163948687
เลขเรียกหนังสือ : 152.4 ค774จ
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส1243
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 152.4 ค774จ @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

SLOW openbooks


ชื่อหนังสือ : SLOW openbooks
ผู้แต่ง : คาร์ล ออนอเร
สำนักพิมพ์ : openbooks
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 120 ค อน 60 ร c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 120 ค อน 60 ร c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม

คนเก่ง พูดต่าง


ชื่อหนังสือ : คนเก่ง พูดต่าง
ผู้แต่ง : คิมยังโฮ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 6/2561
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161819095
เลขเรียกหนังสือ : 155.25 ค6ค2 2561
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1693
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 155.25 ค6ค2 2561 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

ครบเครื่อง...เรื่องขยายพันธุ์พืชด้วยภาพ เทคนิคพิเศษอย่างง่าย


ชื่อหนังสือ : ครบเครื่อง...เรื่องขยายพันธุ์พืชด้วยภาพ เทคนิคพิเศษอย่างง่าย
ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด
สำนักพิมพ์ : นาคา อินเตอร์มีเดีย
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 1/2556
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786167466651
เลขเรียกหนังสือ : 631.53 อ252ค 2556
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1678
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 631.53 อ252ค 2556 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียวที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า


ชื่อหนังสือ : เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียวที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า
ผู้แต่ง : ซุงุรุ อะซะดะ
สำนักพิมพ์ : WE learn
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2558
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786162871412
เลขเรียกหนังสือ : 153.15 อ112ท
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 153.15 อ112ท @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

ปัญญาญีาปุ่น วิถีซามูไร จากยุคสร้างชาติสู่ยุคดิจิตอล


ชื่อหนังสือ : ปัญญาญีาปุ่น วิถีซามูไร จากยุคสร้างชาติสู่ยุคดิจิตอล
ผู้แต่ง : ยศไกร ส.ตันสกุล
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2559
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786163448507
เลขเรียกหนังสือ : 303.440952 ย152ป
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1671
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 303.440952 ย152ป @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

ผู้หญิงรู้ไว้ ผู้ชายห้ามอ่าน


ชื่อหนังสือ : ผู้หญิงรู้ไว้ ผู้ชายห้ามอ่าน
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : ไอดีซี
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 340 ทวช 60 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 340 ทวช 60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม

เพิ่มพลังการจดและจำของสมอง magic mind map


ชื่อหนังสือ : เพิ่มพลังการจดและจำของสมอง magic mind map
ผู้แต่ง : ธราเทพ แสงทับทิม
สำนักพิมพ์ : พราว โพเอท
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 2/2557
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786167708180
เลขเรียกหนังสือ : 153.4 ธ172พ C.2
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1405
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 153.4 ธ172พ C.2 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

ไม่เอาน่ะอย่าคิดมาก


ชื่อหนังสือ : ไม่เอาน่ะอย่าคิดมาก
ผู้แต่ง : คิดมาก
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 9/2561
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161807702
เลขเรียกหนังสือ : 089.95911 ค6ม9
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1698
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 089.95911 ค6ม9 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

ยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดี


ชื่อหนังสือ : ยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดี
ผู้แต่ง : นะงุโมะ โยะชิโนะริ
สำนักพิมพ์ : WE learn
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786162870927
เลขเรียกหนังสือ : 613.2 ย817ย
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1272
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 613.2 ย817ย @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม