หนังสือแนะนำ

จางจื๊อ ปราชญ์ผู้เป็นอยู่ต่ำ แต่ใคร่ควรญสูง


ชื่อหนังสือ : จางจื๊อ ปราชญ์ผู้เป็นอยู่ต่ำ แต่ใคร่ควรญสูง
ผู้แต่ง : จุยจื๊อ
สำนักพิมพ์ : แสงดาว
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 1/2556
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 180 .09512 จย2จ 56 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 180 .09512 จย2จ 56 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม

ถามทางโลก ตอบทางธรรม / พระไพศาล วิสาโล


ชื่อหนังสือ : ถามทางโลก ตอบทางธรรม / พระไพศาล วิสาโล
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ เพชรประกาย
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2557
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786163441294
เลขเรียกหนังสือ : 294.3444 พ17119ถ
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส1246
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 294.3444 พ17119ถ @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

บริการด้วยใจ บุญก็ได้งานก็สำเร็จ


ชื่อหนังสือ : บริการด้วยใจ บุญก็ได้งานก็สำเร็จ
ผู้แต่ง : จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 290 จต ต60 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 290 จต ต60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม