หนังสือยอดฮิต

สมุดแผนที่โลกของกาแฟ the world atlas of coffee


ชื่อหนังสือ : สมุดแผนที่โลกของกาแฟ the world atlas of coffee
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : กู๊ดเฮด
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 630 จ ฮม 60 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 630 จ ฮม 60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ถูกยืมแล้ว
เล่มที่ 2 : 630 จ ฮม 60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ถูกยืมแล้ว

Cool Japan Vol.2 :|bความงาม ความฝัน การแบ่งกั้น โลกแห่งความล่องลอย /|cLittle Thoughts


ชื่อหนังสือ : Cool Japan Vol.2 :|bความงาม ความฝัน การแบ่งกั้น โลกแห่งความล่องลอย /|cLittle Thoughts
ผู้แต่ง : ลิทเทิลธอทส์
สำนักพิมพ์ : ลิทเทิลธอทส์
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : พิมพ์ครั้งที่ 1/2558
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786169134046
เลขเรียกหนังสือ : 330.952 ล345ค
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส0731
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 330.952 ล345ค @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ถูกยืมแล้ว

Digital Marketing


ชื่อหนังสือ : Digital Marketing
ผู้แต่ง : ณัฐพล ใยไพโรจน์
สำนักพิมพ์ : infopress
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 650 ณพ ย 60 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 650 ณพ ย 60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม

Digital Marketing : Concept & Case Study


ชื่อหนังสือ : Digital Marketing : Concept & Case Study
ผู้แต่ง : ณัฐพล ใยไพโรจน์
สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 1/2559
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786162006685
เลขเรียกหนังสือ : 658.054678 ณ113ด
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส1261
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 658.054678 ณ113ด @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

Genius ทางอารมณ์ / แครธริน ทางพัฒนะโยธิน


ชื่อหนังสือ : Genius ทางอารมณ์ / แครธริน ทางพัฒนะโยธิน
ผู้แต่ง : แครธริน ทางพัฒนะโยธิน
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 3/2559
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786163948687
เลขเรียกหนังสือ : 152.4 ค774จ
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส1243
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 152.4 ค774จ @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

love - 10 years of roundfinger


ชื่อหนังสือ : love - 10 years of roundfinger
ผู้แต่ง : นิ้วกลม
สำนักพิมพ์ : KOOB
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 6/2558
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 790 นก2 58 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 790 นก2 58 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ถูกยืมแล้ว

View Finder ออกไปเจอบอลติก


ชื่อหนังสือ : View Finder ออกไปเจอบอลติก
ผู้แต่ง : ชนพัฒน์ เศรษฐโสรัถ
สำนักพิมพ์ : A BOOK
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 800 ชน พ 60 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 800 ชน พ 60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ถูกยืมแล้ว

เกาตลาด Marketing essential


ชื่อหนังสือ : เกาตลาด Marketing essential
ผู้แต่ง : ดำรงค์ พิณคุณ
สำนักพิมพ์ : DAMRONGPIKOON
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 1/2557
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786163615121
เลขเรียกหนังสือ : 658.8 ด217ก 2557
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส1205
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 658.8 ด217ก 2557 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

คู่มือใช้งาน Excel 2013 ฉบับสมบูรณ์ /|cดวงพร เกี๋ยงคำ


ชื่อหนังสือ : คู่มือใช้งาน Excel 2013 ฉบับสมบูรณ์ /|cดวงพร เกี๋ยงคำ
ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ
สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2557
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786162004919
เลขเรียกหนังสือ : 005.369 ค172ค
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส1030
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 005.369 ค172ค @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม

คู่มือเริ่มต้นทำเงินกับ eBay + PayPal + Dropship / Infinity_PF


ชื่อหนังสือ : คู่มือเริ่มต้นทำเงินกับ eBay + PayPal + Dropship / Infinity_PF
ผู้แต่ง : อินฟินีตี้พีเอฟ
สำนักพิมพ์ : อินส์พัล
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 658.054678 อ356ค
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส1727
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 658.054678 อ356ค @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม