หนังสือยอดฮิต

สมุดแผนที่โลกของกาแฟ the world atlas of coffee


ชื่อหนังสือ : สมุดแผนที่โลกของกาแฟ the world atlas of coffee
ผู้แต่ง : James hoffmann
สำนักพิมพ์ : กู๊ดเฮด
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 630 จ ฮม 60 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 630 จ ฮม 60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ถูกยืมแล้ว
เล่มที่ 2 : 630 จ ฮม 60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ถูกยืมแล้ว

500 ล้านปีของความรัก 02


ชื่อหนังสือ : 500 ล้านปีของความรัก 02
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 570 ชพ ก02 60 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 570 ชพ ก02 60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม

Grammar ไม่น่าเบื่อ /|cพจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์


ชื่อหนังสือ : Grammar ไม่น่าเบื่อ /|cพจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์
ผู้แต่ง : พจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์
สำนักพิมพ์ : พราว
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : พิมพ์ครั้งที่ 16/2558
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786169070122
เลขเรียกหนังสือ : 425 พ125ก 2554
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส0776
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 425 พ125ก 2554 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม

View Finder ออกไปเจอบอลติก


ชื่อหนังสือ : View Finder ออกไปเจอบอลติก
ผู้แต่ง : ชนพัฒน์ เศรษฐโสรัถ
สำนักพิมพ์ : A BOOK
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 800 ชน พ 60 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 800 ชน พ 60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ถูกยืมแล้ว

คนเก่ง พูดต่าง


ชื่อหนังสือ : คนเก่ง พูดต่าง
ผู้แต่ง : คิมยังโฮ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 6/2561
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161819095
เลขเรียกหนังสือ : 155.25 ค6ค2 2561
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1693
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 155.25 ค6ค2 2561 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

จัดฮวงจุ้ยถูกวิธีกวักโชคดีเข้าบ้าน


ชื่อหนังสือ : จัดฮวงจุ้ยถูกวิธีกวักโชคดีเข้าบ้าน
ผู้แต่ง : Mr.ริว
สำนักพิมพ์ : AMORIN HOW-TO
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 5/2559
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161806057
เลขเรียกหนังสือ : 133.3337 จ114
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส1214
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 133.3337 จ114 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียวที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า


ชื่อหนังสือ : เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียวที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า
ผู้แต่ง : ซุงุรุ อะซะดะ
สำนักพิมพ์ : WE learn
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2558
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786162871412
เลขเรียกหนังสือ : 153.15 อ112ท
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 153.15 อ112ท @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

ผักหวานป่า ปลูกง่าย ขายคล่อง [Text] /|cนายเกษตรอินทรีย์


ชื่อหนังสือ : ผักหวานป่า ปลูกง่าย ขายคล่อง [Text] /|cนายเกษตรอินทรีย์
ผู้แต่ง : นายเกษตรอินทรีย์
สำนักพิมพ์ : ปัญญาชน
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2558
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786162104107
เลขเรียกหนังสือ : 635.4 น473ผ
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส0956
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 635.4 น473ผ @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ถูกยืมแล้ว

ผู้หญิงรู้ไว้ ผู้ชายห้ามอ่าน


ชื่อหนังสือ : ผู้หญิงรู้ไว้ ผู้ชายห้ามอ่าน
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : ไอดีซี
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 340 ทวช 60 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 340 ทวช 60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม

พูด น้อย ได้ มาก = Talk less get more / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล


ชื่อหนังสือ : พูด น้อย ได้ มาก = Talk less get more / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
ผู้แต่ง : เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
สำนักพิมพ์ : บริษัท ทัช พับลิเคชั่นส จำกัด
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2559
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786163652133
เลขเรียกหนังสือ : 808.51 ฌ596พ
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 808.51 ฌ596พ @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม