หนังสือยอดฮิต

51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย


ชื่อหนังสือ : 51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย
ผู้แต่ง : อิวะตะ มัตสึโอะ
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 1/2555
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786162871320
เลขเรียกหนังสือ : 658.409 ม114ห
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1372
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 658.409 ม114ห @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียวที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า


ชื่อหนังสือ : เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียวที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า
ผู้แต่ง : ซุงุรุ อะซะดะ
สำนักพิมพ์ : WE learn
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2558
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786162871412
เลขเรียกหนังสือ : 153.15 อ112ท
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 153.15 อ112ท @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

พูด น้อย ได้ มาก = Talk less get more / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล


ชื่อหนังสือ : พูด น้อย ได้ มาก = Talk less get more / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
ผู้แต่ง : เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
สำนักพิมพ์ : บริษัท ทัช พับลิเคชั่นส จำกัด
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2559
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786163652133
เลขเรียกหนังสือ : 808.51 ฌ596พ
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 808.51 ฌ596พ @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

พูดอังกฤษ 14 ชั่วโมง


ชื่อหนังสือ : พูดอังกฤษ 14 ชั่วโมง
ผู้แต่ง : อิสรีย์ แจ่มขำ
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2555
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786165273695
เลขเรียกหนังสือ : PE1131 พ842 2555
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1666
สถานะ :
เล่มที่ 1 : PE1131 พ842 2555 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

อย่าปล่อยให้ใครฆ่าวาฬของคุณ


ชื่อหนังสือ : อย่าปล่อยให้ใครฆ่าวาฬของคุณ
ผู้แต่ง : รวิศ หาญอุตสาหะ
สำนักพิมพ์ : WE learn
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 1/2559
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786162871061
เลขเรียกหนังสือ : 650.1 ร173อ 2559
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 650.1 ร173อ 2559 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

อย่ามัวแต่ลับมีด ในวันที่คนอื่นใช้ปืน


ชื่อหนังสือ : อย่ามัวแต่ลับมีด ในวันที่คนอื่นใช้ปืน
ผู้แต่ง : สุริพงษ์ ตันติยานนท์
สำนักพิมพ์ : ช็อร์ตคัด
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2560
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161819958
เลขเรียกหนังสือ : 158.2 ส7อ4
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1687
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 158.2 ส7อ4 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

ด้านมืดของผู้ตามหาแสงสว่าง = The Dark side of the light chasers / Debbie Ford


ชื่อหนังสือ : ด้านมืดของผู้ตามหาแสงสว่าง = The Dark side of the light chasers / Debbie Ford
ผู้แต่ง : เด็บบี้ ฟอร์ด
สำนักพิมพ์ : OMG books
สถานที่พิมพ์ : สมุทรปราการ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2553
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786167832227
เลขเรียกหนังสือ : 158.1 ฟ197ด
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 158.1 ฟ197ด @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

500 ล้านปีของความรัก 02


ชื่อหนังสือ : 500 ล้านปีของความรัก 02
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : ไม่ระบุ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 570 ชพ ก02 60 c.1
เลขทะเบียนหนังสือ :
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 570 ชพ ก02 60 c.1 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ถูกยืมแล้ว

Garden & Farm Vol.1: สนุกกับสวนเกษตรอินทรีย์


ชื่อหนังสือ : Garden & Farm Vol.1: สนุกกับสวนเกษตรอินทรีย์
ผู้แต่ง : บ้านและสวน
สำนักพิมพ์ : Amarin Cuisine อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 4/2557
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสาร
ISBN : 9789742897840
เลขเรียกหนังสือ : 712.6 ก275 2557
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1349
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 712.6 ก275 2557 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม
เล่มที่ 2 : 712.6 ก275 2557 @ ห้องสมุดสำนักพัฒนา = ยังไม่ถูกยืม
เล่มที่ 3 : 712.6 ก275 2557 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

Genius ทางอารมณ์ / แครธริน ทางพัฒนะโยธิน


ชื่อหนังสือ : Genius ทางอารมณ์ / แครธริน ทางพัฒนะโยธิน
ผู้แต่ง : แครธริน ทางพัฒนะโยธิน
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 3/2559
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786163948687
เลขเรียกหนังสือ : 152.4 ค774จ
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส1243
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 152.4 ค774จ @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม