หนังสือมาใหม่

HRD e-Learning : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ


ชื่อหนังสือ : HRD e-Learning : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2561
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : ค112อ2561
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1725
สถานะ :
เล่มที่ 1 : ค112อ2561 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม
เล่มที่ 2 : ค112อ2561 c.1 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

เพาะเห็ดเงินล้าน ทำกินง่าย ทำขายรวย / สมพงษ์ บัวแย้ม


ชื่อหนังสือ : เพาะเห็ดเงินล้าน ทำกินง่าย ทำขายรวย / สมพงษ์ บัวแย้ม
ผู้แต่ง : สมพงษ์ บัวแย้ม
สำนักพิมพ์ : ทานตะวัน
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 1/2558
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786163446909
เลขเรียกหนังสือ : 635.8 ส166พ c.2
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1724
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 635.8 ส166พ c.2 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

Let s grow cactus ตกหลุมรักแคคตัสจังเลย / ปวรวรรณ สีนาคล้วน ; เรื่องและภาพประกอบ ; สมัชชา สว่างศรี ; ภาพถ่าย


ชื่อหนังสือ : Let s grow cactus ตกหลุมรักแคคตัสจังเลย / ปวรวรรณ สีนาคล้วน ; เรื่องและภาพประกอบ ; สมัชชา สว่างศรี ; ภาพถ่าย
ผู้แต่ง : ปวรวรรณ สีนาคล้วน
สำนักพิมพ์ : สเต็ปส์
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 1/2559
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161814250
เลขเรียกหนังสือ : 636.93347 ป492ล
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1722
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 636.93347 ป492ล @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

The voice : เสียงใสๆ จากหัวใจสี่ขา / เก๋-ชลลดา เมฆราตรี เรื่องและภาพ ; หมาจ๋า ภาพประกอบ ; จุติมา อุ่นใจ เรียบเรียง


ชื่อหนังสือ : The voice : เสียงใสๆ จากหัวใจสี่ขา / เก๋-ชลลดา เมฆราตรี เรื่องและภาพ ; หมาจ๋า ภาพประกอบ ; จุติมา อุ่นใจ เรียบเรียง
ผู้แต่ง : ชลลดา เมฆราตรี
สำนักพิมพ์ : สปริง บุ๊กส์
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 1/2559
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161814427
เลขเรียกหนังสือ : รส .ช173
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1721
สถานะ :
เล่มที่ 1 : รส .ช173 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

คุณชนะหรือแพ้ตั้งแต่ วิธีคิด


ชื่อหนังสือ : คุณชนะหรือแพ้ตั้งแต่ วิธีคิด
ผู้แต่ง : มิสเตอร์ซัคเซส
สำนักพิมพ์ : Double Days
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 1/2558
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786163651327
เลขเรียกหนังสือ : 158.1 ม594ค
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1720
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 158.1 ม594ค @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ถูกยืมแล้ว

ไม่ต้องชอบขี้หน้าก็ทำงานด้วยกันได้


ชื่อหนังสือ : ไม่ต้องชอบขี้หน้าก็ทำงานด้วยกันได้
ผู้แต่ง : ยามาซากิ ฮิโรมิ
สำนักพิมพ์ : move publishing
สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 1/2560
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786163711083
เลขเรียกหนังสือ : 158.7 ย246ม 2560
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1719
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 158.7 ย246ม 2560 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

ปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับปรับปรุง)


ชื่อหนังสือ : ปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง : มุกดา สุขสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2560
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161821487
เลขเรียกหนังสือ : 631.81 ม7ป74
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1718
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 631.81 ม7ป74 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

9 พฤติกรรมเพื่อเลิกเป็นคนคิดแล้วไม่ทำ


ชื่อหนังสือ : 9 พฤติกรรมเพื่อเลิกเป็นคนคิดแล้วไม่ทำ
ผู้แต่ง : ฮิเดกิ วาดะ
สำนักพิมพ์ : short cut อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : /2560
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161816698
เลขเรียกหนังสือ : 158.2 ว6ก9 2560
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1717
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 158.2 ว6ก9 2560 @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

ศาสตร์พระราชา เรื่องงานของพระราชา


ชื่อหนังสือ : ศาสตร์พระราชา เรื่องงานของพระราชา
ผู้แต่ง : ณิชาภัส ชนาดิศัย
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 2/2560
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161821456
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ณ432ศ
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1716
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 923.1593 ณ432ศ @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม

ศาสตร์พระราชา เรื่องบ้านของพระราชา


ชื่อหนังสือ : ศาสตร์พระราชา เรื่องบ้านของพระราชา
ผู้แต่ง : ณิชาภัส ชนาดิศัย
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ / พศ. : 1/2560
ประเภทสิ่งพิมพ์ : หนังสือ
ISBN : 9786161821500
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ณ432ศ
เลขทะเบียนหนังสือ : สวพส 1715
สถานะ :
เล่มที่ 1 : 923.1593 ณ432ศ @ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = ยังไม่ถูกยืม